BIP

epuapePuap


W związku z nowelizacją ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
wykonujących zadania publiczne udostępniono Państwu możliwość
skorzystania z formularza elektronicznego na platformie ePUAP
W celu złożenia pisma konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Przedszkola nr 1 w Tychach:/przedszkole1tychy/https://epuap.gov.pl/wps/portal

 

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/przedszkole1tychy/

 

 

 

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-01-08 21:44:19 Zmiana publikacji Ewa Bizacka-Furman
2 2020-01-08 21:39:10 Zmiana publikacji Ewa Bizacka-Furman
3 2020-01-08 21:36:18 Zmiana publikacji Ewa Bizacka-Furman


stronę wyświetlono 535 razy Artykuł wyświetlony 535 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.