BIP

Struktura organizacyjna

 
Struktura Organizacyjna Przedszkola Nr 1 w Tychach


Przedszkole nr 1  pracuje w godz. 6.00 - 17.30.
W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych.

W naszym przedszkolu zatrudnieni są:
Nauczyciele:
- dyrektor
- zastępca dyrektora
- nauczyciel wychowania przedszkolnego
- nauczyciel języka angielskiego
- rewalidant
- logopeda
- katechetka
Personel administracyjny:
- intendent
- pomoc administracyjna

 Personel obsługowy:
- pomoc nauczyciela
- kucharka
- pomoc kuchenna
- woźna
- konserwator
- palacze c.o

 

 

 


Imie Nazwisko Stanowisko
Beata Jaromin wicedyrektor
Bogumiła Buczak dyrektor

Osoby odpowiedzialne

Imie Nazwisko Stanowisko
Beata Jaromin wicedyrektor
Bogumiła Buczak dyrektor

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2020-01-07 10:49:19 Zmiana publikacji Ewa Bizacka-Furman
2 2015-09-04 13:45:18 Zmiana publikacji przedszkole1
3 2015-09-04 13:37:58 Zmiana publikacji przedszkole1


stronę wyświetlono 1634 razy Artykuł wyświetlony 1634 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.