BIP

Załatwianie spraw

 

 

Załatwianie spraw w Przedszkolu Nr 1

w Tychach

Godziny urzędowania dyrektora i wicedyrektora

– petenci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w każdy poniedziałek od 10.00-15.00 oraz  w innym terminie po wcześniejszym ustaleniuGodziny urzędowania sekretariatu

– petenci w sprawie naboru dzieci do przedszkola, podpisywania umów cywilno – prawnych oraz w sprawach bieżących przyjmowani są od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 7.00 - 14.00


Informacje o naborze - zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola


przekierowanie do strony Internetowej Przedszkola –
www.przedszkolenr1tychy.edupage.org

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-11-14 10:58:03 Zmiana publikacji przedszkole1
2 2018-03-21 13:20:45 Zmiana publikacji przedszkole1
3 2015-09-04 13:47:07 Zmiana publikacji przedszkole1


stronę wyświetlono 1746 razy Artykuł wyświetlony 1746 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.