BIP

Rejestry, ewidencje, archiwa

Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych
w Przedszkolu Nr 1 w Tychach


 
1. Rejestr zarządzeń dyrektora
2. Rejestr uchwał rady pedagogicznej
3. Protokoły rad pedagogicznych
4. Wykaz procedur
5. Rejestr umów (media)
6. Rejestr faktur
7. Rejestr skarg i wniosków
8. Rejestr przeprowadzonych kontroli zewnętrznych
9. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników
10. Ewidencja urlopów pracowniczych
11. Rejestr korespondencji
12. Rejestr wypadków
13. Ewidencja wyjść pracowników
14. Ewidencja ilościowa i wartościowa

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2015-09-04 13:48:18 Zmiana publikacji przedszkole1
2 2015-09-04 13:11:04 Zmiana publikacji przedszkole1


stronę wyświetlono 1293 razy Artykuł wyświetlony 1293 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.